Užitečné a zajímavé odkazy


Odkazy na stránky s užitečným, či zajímavým obsahem


Hlásná a předpovědní povodňová služba ČR

Stav vody na českých tocích



Denní seismogramy ČR

Seismogramy



Tornáda a jevy příbuzné v ČR

Tornáda v ČR



Mapa webových kamer ČHMÚ

Webkamery ČHMÚ



Mapa radonového indexu v ČR

Mapa radonového indexu



Databáze rostlin a pylové zpravodajství

Pylové zpravodajství



Kontaminovaná místa ČR

Kontaminová místa



Atlas oblaků

Atlas oblaků