Meteo radar ČR


Meteoradar - předpověď počasí - detekce blesků
Meteorologický radar - je radiolokátor, určený k detekci srážkové oblačnosti. Vysílá elektromagnetické vlnění o vlnové délce 2 až 10 cm při maximálním dosahu radaru přibližně 250 km. Na základě rozboru přijatého signálu lze zjistit vertikální mocnost mraku, množství vodních kapek a rychlost postupu oblačnosti.


Data nám poskytuje: ČHMÚ


Srážkový radar Evropa


Aktuální srážky nad EvropouDešťový radar


Data nám poskytuje: Meteox.de