Přehled stavu ovzduší

Stav ovzduší v ČRLegenda:cr.png

Poznámka:

Hodnoceno z naměřených hodinových koncentrací SO2, NO2, O3, PM10 a 8hodinových klouzavých koncentrací CO, data nejsou verifikována.