Pranostiky


Lidové pranostiky na celý rokZde si můžeme si porovnat, zda staré lidové pranostiky dosud platí...

Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinecLeden


 • Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
 • Mokrý leden - prázdné sudy - neurodí se vína.
 • Mlhavý leden - mokré jaro.
 • Roste den, roste i zima.
 • Leden studený, duben zelený.
 • Neudrží leden, neudrží ani jeden.
 • Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
 • V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
 • Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.

 • 1. leden
 • Jak na Nový rok, tak po celý rok.
 • Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.

 • 6. leden Tři králové
 • Na tři krále o krok dále.
 • Na Tři krále mrzne stále.
 • Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
 • Na Tři krále hodně hvězd, je hodně kobzolí.
 • Je-li na tři krále jasno, zdaří se pšenice.

 • Masopust (od 6. ledna do popeleční středy)
 • Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
 • Jsou-li v masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na mouchy.


Únor


 • Únor bílý, pole sílí.
 • Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.
 • Únor netrkne-li rohem, šlehne ocasem.
 • Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
 • Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.
 • Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.
 • Kdyby měl únor takovou moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.

 • 2. únor - Hromnice
 • Na hromnice o hodinu více.
 • Na hromnice zimy polovice.
 • Hromnice-li jasné, čisté, potrvá déle zima jistě; pakli sněží nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá.
 • Na hromnice kalužky, budou jabka i hrušky.
 • Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyry neděle zpátky zas pílí.
 • Na Hromnice si musí skřivan vrznout i kdyby měl zmrznout.

 • 3. únor - sv.Blažej
 • Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
 • Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka střapec od biče smočil, čekají dlouhý len.

 • 14. únor - sv.Valentin
 • Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka.

 • 16. únor - sv.Juloiána
 • O svaté Juloiáně připrav vůz a schovej sáně.

 • 22. únor - sv.Petr
 • Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní.

 • 23. únor - sv.Polykarp
 • Na svatého Polykarpa bývá sněhu plná škarpa.

 • 24. únor - sv.Matěj
 • Svatý Matěj boří mosty, nebo staví.
 • Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.

 • 28. únor - sv.Roman
 • Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.


Březen


 • Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.
 • Březnové slunce od nohou studí.
 • Březen - za kamna vlezem.
 • Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i dokonce zalehne.
 • Březen suchý, duben mokrý, květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
 • Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
 • V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává.
 • Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben zazelená, květen mu to spálí.
 • Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
 • Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li i nadělat.

 • 3. březen - sv.Kunhuta
 • Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.

 • 6. březen - sv.Bedřich
 • Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

 • 7. březen - sv.Tomáš
 • O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
 • Zima, kterou Tomáš nese dlouho námi ještě třese.

 • 10. březen
 • Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.
 • Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.

 • 12. březen - sv.Řehoř
 • Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
 • Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.

 • 17. březen - sv.Gertruda
 • Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc.

 • 19. březen - sv.Josef
 • Svatý Josef zháší světlo.
 • Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo padá sníh, bude mokro a neúroda.
 • Je-li na sv. Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
 • Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.

 • 25. březen - sv.Matěj
 • Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
 • Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
 • Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
 • Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.
 • Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.

 • 27. březen - sv.Ruprecht
 • Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.

 • 31. březen - sv.Balbína
 • O svaté Balbíně je už po zimě.


Duben


 • Dubnové počasí nevyslovíš.
 • Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
 • Duben je napůl březen a napůl květen.
 • V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
 • Panská láska a dubnový sníh dlouho nevydrží.
 • Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
 • Dětský pláč, panská přízeň a dubnové počasí jsou vždy nestálé.
 • V dubnu svrchu hřeje, od spodu mrazí.
 • Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
 • Když na Velký pátek hřmí, na poli se neurodí.
 • Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý
 • Déšť velikonoční suchou trávu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla a potravy.
 • Jasné počasí o Velikonocích - nastane léto o letnicích.
 • Prší-li na Boží hod velikonoční, budou všecky neděle až do letnic deštivé.
 • Vítr, který od Velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý rok.
 • Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
 • Co duben našetří, to květen spálí.
 • Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
 • Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a senům přístup radný.
 • Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
 • Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu.

 • 2.dubna - sv.Teodor
 • Déšť svatého Teodora značí mnoho vody v máji.

 • 5.dubna - sv.Fedul
 • Svatý Fedul teple zadul.

 • 23.dubna - sv.Vojtěch
 • Bouřky před Vojtěchem - déšť o žních.

 • 24. dubna - sv.Jiří
 • Jasný Jiří - pěkný podzimek.
 • Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm.
 • Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
 • Před Jiřím sucho, po něm mokro.

 • 25. dubna - sv.Marek
 • Brambory sázej na svatého Marka - bude jich plná jamka.
 • Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.

 • 28. dubna - sv.Vital
 • Hřmění mezi Markem a Vitalem značí úrodný rok.


Květen


 • Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
 • Co duben našetří, to květen spálí.
 • Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
 • Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
 • Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a senům přístup radný.
 • Deštivý květen - žíznivý říjen.
 • Na mokrý květen přichází suchý červen.
 • Jestli v máji neprší, červen to dovrší.

 • 1.května - sv.Filip a Jakub
 • Na Filipa a Jakuba, koníček trávy naškubá.
 • Před Filipem deštík noční, úrodu vám věští nám roční.

 • 4. května - sv.Florián
 • Je-li na sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů.

 • 12.května - sv.Pakrác, Servác, Bonifác
 • Désť na Pankráce, Serváce a Bonifáce, prší pak celé léto.
 • Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.

 • 13. května
 • Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

 • 15. května - sv.Žofie
 • Déšť sv. Žofie švestky ubije.
 • Svatá Žofiepole často zalije.

 • 26. května - sv.Urban
 • Když na Urbana prší, bude hodně myší.
 • Na Urbana se seje len.
 • Déšť o letnicích, slunce na Boží tělo.

Červen


 • V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
 • Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
 • Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
 • Červnové blýskání, na sýpkách praskání.
 • Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
 • V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.
 • Červnové večerní hřmění, ryb a raků nadělení.
 • Červen stálý, prosinec dokonalý.

 • 1. červen - sv.Fortunát
 • O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
 • Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.

 • 6. červen - sv.Norbert
 • Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.
 • O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.

 • 8. červen - sv.Medard
 • Medardova kápě - čtyřicet dní kape.
 • Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.

 • 11. červen - sv.Barnabáš
 • O svatém Barnabáši bouřky často straší.
 • Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
 • Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.

 • 12. červen - sv.Antonie
 • Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

 • 13. červen - sv.Antonín
 • Na svatého Antonína broušení kos započíná.

 • 15. červen - sv.Vít
 • Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
 • Svatý Vít mění čas.
 • Déšť na Víta - špatný budou žita.

 • 23. červen - sv.Agripina
 • Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

 • 24. červen - sv.Jan
 • Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
 • Do Jana Křtitele nechval ječmene.
 • Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.
 • Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.
 • Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.

 • 27. červen - sv.Ladislav
 • Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
 • Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.

 • 29. červen - sv.Petra a Pavla
 • O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
 • Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.
 • Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.


Červenec


 • Když dne ubývá, horka přibývá.
 • Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
 • Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
 • Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
 • Co červenec končí, srpen začíná.
 • Jaký červenec, takový leden.
 • V červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda.
 • Slunce peče, déšť poteče.
 • Červenec - úrody blíženec.
 • Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
 • Červená se červenec, zraje každý pupenec.
 • Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
 • Když dne ubývá, horka přibývá.
 • Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.

 • 2. červenec - sv.Marie
 • Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
 • Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.

 • 4. červenec - sv.Prokop
 • Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.

 • 8. červenec - sv.Kilián
 • Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

 • 13. červenec - sv.Markyta
 • Svatá Markyta hodila srp do žita.
 • Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.

 • 18. červenec - sv.Kamil
 • O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

 • 19. červenec - sv.Vincenc
 • Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.

 • 25. červenec - sv.Jakub
 • Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
 • Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
 • Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
 • Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
 • Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.Srpen


 • V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunečko hřeje.
 • Srpnový déšť - jako ženský pláč.
 • Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
 • Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.
 • Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
 • Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
 • Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
 • Moc hub srpnových, moc vánic sněhových.
 • Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
 • Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

 • 4. srpen - sv.Dominik
 • Na Dominika parna - mrva marná.

 • 10. srpen - sv.Vavřinec
 • Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost.
 • Do svatého Vavřince nechval pšenice.
 • Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
 • Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim.

 • 15. srpen - Nanebevzetí panny Marie
 • Je-li o Nanebevzetí panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.

 • 18. srpen - sv.Helena
 • Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.

 • 23. srpen - sv. Filip
 • Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.

 • 24. srpen - sv.Bartoloměj
 • Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
 • Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
 • Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný.
 • Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim.

 • 29. srpen - sv.Jan Křtitel
 • Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
 • Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.


Září


 • Září, na léto jde stáří.
 • Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje.
 • Jiljí jasný - podzim krásný.
 • Na svatého Jiljí jasný den - krásný podzim zvěstuje.
 • Pro ornici i osení výhoda, když na Jiljího slunná pohoda.
 • Na den Jiljího hromy a blesky - čtyři týdny mokré stezky.
 • Svatý Jiljí slunce mírní.
 • Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
 • V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
 • Bouřka v září - sníh v prosinci.
 • Co srpen nedopeče, září nedovaří.
 • Září - máj podzimu.
 • Po teplém září zle se říjen tváří.
 • Na podzim lžíce deště a konev bláta.
 • Na podzim zatop.

 • 2. září
 • Na Štěpána krále je léta namále.

 • 12. září - sv.Marie
 • Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.
 • Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění.
 • Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.

 • 21. září - sv.Matouš
 • Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
 • Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle.
 • Po svatým Matouši čepici na uši.

 • 26. září - sv.Cyprián
 • Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.

 • 28. září - sv.Václav
 • Přijde Václav - kamna připrav.
 • Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
 • Je-li bouřka na Václava dlouho teplo zvěstovává.
 • Na svatého Václava bývá bláta záplava.

 • 29. září - sv.Michal
 • Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí.
 • Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
 • Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.

 • 30. září - sv.Jeroným
 • Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.


Říjen


 • Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
 • Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.
 • Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima.
 • V říjnu mnoho dešťů - v prosinci mnoho větrů.
 • Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.
 • Říjen bývá již studený, ale nikdy hladový.
 • Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikradne.
 • Když v říjnu listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá.
 • Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
 • Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
 • Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
 • Je-li v říjnu mnoho vos a sršánů, přijde studená a dlouhá zima.
 • Říjen na jednom konci ještě hřeje, ale na druhém již mrazí.

 • 1. říjen - sv.Ramigius
 • Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.

 • 4. říjen - sv.František
 • Svatý František zahání lidi do chýšek.

 • 15. říjen - sv.Tereza
 • Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

 • 16. říjen - sv.Havel
 • Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se objevuje.
 • Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
 • Suchý Havel oznamuje suché léto.

 • 28. říjen - sv.Šimon a Juda
 • Šimona a Judy - buď sníh nebo hrudy.
 • Na Šimona, Judy kočka leze z půdy.


Listopad


 • Na začátku listopada, teplo se zimou se hádá.
 • Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
 • Když začátkem listopadu sněží, pak mívá sníh výšku věží.
 • Studený listopad - zelený leden .
 • Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.
 • Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
 • Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
 • Když se v listopadu na nebi hvězdy třpytí, mrazy se brzy uchytí.
 • V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
 • Jaký listopad, takový březen.
 • Studený listopad - zelený leden.
 • Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.
 • Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
 • Listopad z mlhy, jinovatky, deště, sněhu, sucha a bláta, před zimou k zimě chvátá.

 • 11. listopad - sv.Martin
 • Jaký den svatého Martina, taková též bude zima.
 • Martin-li se mlhami odívá, mírná zima obyčejně bývá.
 • Na svatého Martina kouřívá se z komína.
 • O Martině houser po ledě chodí, o Vánocích husy blátem vodí.

 • 16. listopad - sv. Otomar
 • Na svatého Otomara neuvidíš již komára.

 • 17. listopad - sv.Alžběta
 • Svatá Alžběta se sněhem přilétá.

 • 21. listopad
 • Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.

 • 22. listopad - sv.Cecilie
 • Svatá Cecílie sněhem pole pokryje.

 • 23.listopad - sv.Kliment
 • Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý petr ji ucezuje.

 • 25.listopad - sv.Kateřina
 • Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
 • Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
 • Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
 • Svatá Kateřina přichází bíle oděna.


Prosinec


 • Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
 • Je-li prvního adventu mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl.
 • Přijede-li svatý Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
 • Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší.
 • Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině.
 • Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
 • Studený prosinec - brzké jaro.
 • Mírný prosinec - mírná celá zima.
 • Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu mírnou.
 • Na suchý prosinec následuje suché jaro.
 • Jaké zimy v prosinci - taková tepla v červnu.
 • Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.
 • Jaký prosinec, takový celý rok.
 • Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
 • Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati.

 • 4. prosinec - sv.Barbora
 • Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
 • Na svatou Barboru saně do dvoru.
 • Po svaté Baruši střez nosu i uší!
 • Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
 • Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka.

 • 6. prosinec - sv.Mikuláš
 • Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
 • O sv. Mikuláši snížek často práší.
 • Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
 • Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.

 • 13. prosinec - sv.Lucie
 • Svatá Lucie noci upije (ale dne nepřidá).
 • Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců).
 • Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.

 • Vánoce
 • Lepší Vánoce třeskuté nežli tekuté.
 • Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
 • Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
 • Tmavé Vánoce - světlé stodoly.

 • 24. prosinec - Adam a Eva
 • Na Adama a Evu čekejte oblevu.
 • Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.

 • 25. prosinec
 • Na Boží narození o bleší převalení.
 • Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
 • Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.

 • 26. prosinec - sv.Štěpán
 • Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
 • Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.

 • 28. prosinec</li>
 • O Mláďátkách den se omlazuje.
 • Je-li na Mláďátka mlha od Lysé Hory, kobzole se neurodí, je-li mlha v údolích, bude kobzolí dost.