Vysvětlivky k monitoru sluneční aktivity


Status
Normal: Tok sluneční energie je klidný. (< 1.00e-6 W/m^2)

Status
Active: Tok sluneční energie je aktivní. (>= 1.00e-6 W/m^2)

Status
M Class Flare: Došlo ke sluneční erupci třídy M! (tok energie >= 1.00e-5 W/m^2)

Status
X Class Flare: Došlo ke sluneční erupci třídy X! (tok energie >= 1.00e-4 W/m^2)

Status
Mega Flare: Došlo k bezprecedentní sluneční erupci! (tok energie >= 1.00e-3 W/m^2)
Označení "Mega Flare" bylo vytvořeno Kevinem Lochem, dne 4. března 1999, kdy byl monitor vytvořen.
Neexistuje žádné "oficiální" označení pro erupci této třídy.Vysvětlivky k monitoru stavu geomagnetického pole


Status
Quiet: Geomagnetické pole je klidné. (Kp < 4)

Status
Active: Geomagnetické pole je nestabilní. (Kp=4)

Status
Storm: Došlo k geomagnetické bouři! (Kp>4)NOAA